Створення: 31.03.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 31/03/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 31.03.2014:

  •  звiльнена голова наглядової ради Павленко Тамара Володимирiвна, володiє 14,9% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 05.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнений член наглядової ради Дурнов Володимир Адольфович, володiє 6,8% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 05.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнена ревiзор Волощук Людмила Михайлiвна, володiє 16,9% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 05.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано головою наглядової ради термiном на три роки Павленко Тамару Володимирiвну, 14,9% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано членом наглядової ради термiном на три роки Дурнова Володимира Адольфовича, володiє 6,8% акцiй у статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано ревiзором термiном на три роки Волощук Людмилу Михайлiвну, володiє 16,9% акцiй у статутному капiталi, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.