Створення: 01.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 31/03/2015

  • Рiшенням зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2015 припинено повноваження директора Чикал Микола Миколайович, перебував на посадi з 05.04.11; володiє 14,97% акцiй. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2015 обраний директором термiном на 3 роки Чикал Микола Миколайович, перебував на посадi з 05.04.11; володiє 14,97% акцiй. Попередня посада директор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.