Створення: 31.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 31/03/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 31.03.2017 звiльнений директор Чикал Микола Миколайович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 31.03.2015;. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 31.03.2017 обраний термiном на три роки директор Чикал Микола Миколайович, акцiями не володiє, попередня посада директор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 31.03.2017 звiльнена голова наглядової ради Павленко Тамара Володимирiвна, володiє 70,84% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 31.03.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 31.03.2017 звiльнений член наглядової ради Дурнов Володимир Адольфович, володiє 6,8% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 31.03.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 31.03.2017 звiльнена ревiзор Волощук Людмила Михайлiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 31.03.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 31.03.2017 обрана головою наглядової ради термiном на три роки Павленко Тамара Володимирiвна, 70,84% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 31.03.2017 обраний членом наглядової ради термiном на три роки Максютенко Олександр Володимирович, акцiями не володiє, попередня посада приватний пiдприємець. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 31.03.2017 обрана ревiзором термiном на три роки Чуприна Галина Миколаївна, акцiями не володiє, тимчасово не працююча. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.