Створення: 18.02.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 26/03/2013

Приватне акціонерне товариство «Херсонкнига” скликає загальні збори акціонерів 26.03.2013р. о 10.00 за адресою: м.Херсон, вул. 40 Років Жовтня, 31а, 2-й поверх, з таким порядком денним:

  1. Звіт директора про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки Ревізора.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2012р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 20.03.13.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 26.03.13 з 09.30 до 09.55 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР №  33(1537) від 18.02.13.