Створення: 21.02.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 31/03/2014

Приватне акціонерне товариство «Херсонкнига» скликає загальні збори акціонерів 31.03.2014р. о 10.00 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 31А, 2-й поверх, з таким денним порядком:

  1. Звіт директора про результати діяльності за 2013р.
  2. Звіт Наглядової Ради, звіт та висновки Ревізора за 2013р.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2013р.
  4. Про затвердження значних правочинів, які вчинені Товариством протягом року.
  5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
  6. Обрання органів управління та контролю товариства відповідно до Статуту.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 25.03.2014р.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 31.03.2014р. з 09.30 до 09.55 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № № 36(1789) від 21.02.14.